Yönetim

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseköğretimin Yönetimi Ana Bilim Dalı

Beytepe / Ankara

Tel: (312) 297-85 70 / 297-85 71

Fax: (312) 297-85 66

E-posta: sefikasule@gmail.com, ssule@hacettepe.edu.tr