Tanıtım

Yükseköğretimin Yönetimi programı, disiplinler arası bir perspektif ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklerle donatılmış; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden; bilimsel gelişmeleri kuramsal çalışmalarında ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanan; sorgulayan, araştıran, planlayan, örgütleyen, denetleyen ve geliştiren; entelektüel bilgi birikimine sahip ve resmi veya özel üniversitelerin enstitü, fakülte, meslek yüksekokulu gibi birimlerinde liderlik yapabilecek yeterlikte uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüzün değişen koşullarında Yükseköğretim kurumları tüm paydaşların beklentilerine yönelik bir yönetim anlayışını sergilemektedir. Bu durum yükseköğretimin yönetimini daha önemli hale getirmektedir. 

Uzmanlık gerektiren bir iş olan yönetimde, yönetsel erkin geleceğin yönetsel becerilerine sahip olması beklenmektedir. Yükseköğretimin Yönetimi programı bu bağlamda yükseköğretim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alacak kişilerin yönetimsel becerilerini geliştirecek bir program olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. 

Bu programın amacı; Yükseköğretimin Yönetimi alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi ile donatılmış, bilimsel araştırma yapabilen; bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahip; ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilen, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, alanında yapılan çalışmaları takip eden; alanı ile ilgili araştırma aşamalarınım toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde denetleyebilen ve bu değerleri öğretebilecek nitelikli bilim uzmanları yetiştirmektir.