Ana Sayfa

Yükseköğretimin Yönetimi Ana Bilim Dalı web sayfasına hoş geldiniz...

Yükseköğretimin Yönetimi Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Yükseköğretimin Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen adaylar Yükseköğretimin Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programını tercih etmektedir. Yükseköğretimin Yönetimi programı, Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Politikaları, Yükseköğretimin Örgütlenmesi ve Yönetimi, Yükseköğretimde Liderlik, Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon, Yükseköğretimde Sanayi, Toplum, Sektör İlişkileri, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Karşılaştırmalı Yükseköğretim Sistemleri, Yükseköğretimin Finansmanı ve Ekonomisi, Yükseköğretim Programları, Yükseköğretimde Halkla İlişkiler, Yükseköğretimde Etik alanlarında adayların derinleşmelerini sağlayarak yüksek lisans derecesi vermektedir. Bu program, yükseköğretimin tüm yönleriyle incelenmesi, aksayan yönlerinin belirlenmesi ve daha etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli adımların tespit edilmesinin üzerinde durmaktadır.

Yükseköğretimin Yönetimi programı, disiplinler arası bir perspektif ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklerle donatılmış; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden; bilimsel gelişmeleri kuramsal çalışmalarında ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanan; sorgulayan, araştıran, planlayan, örgütleyen, denetleyen ve geliştiren; entelektüel bilgi birikimine sahip ve resmi veya özel üniversitelerin enstitü, fakülte, meslek yüksekokulu gibi birimlerinde liderlik yapabilecek yeterlikte uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.